Võ Lâm Tranh Bá - Giới Hạn Cấp Độ

Lộ Trình Phát Triển Võ Lâm Tranh Bá Quy Định Sân Chơi

Lời đầu tiên, BQT xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến toàn thể quý nhân sĩ đã tin tưởng và đồng hành cùng BQT. Sau đây BQT xin phép giới thiệu tính năng Giới Hạn Cấp Độ, 1 tính năng độc đáo và độc quyền của Võ Lâm Công Thành Chiến 2005.
Chắc hẳn sau hơn mười mấy năm chơi VLTK thì quý vị cũng nhận ra rằng, sân chơi nào cũng chỉ tồn tại được 1 thời gian ngắn vì khi xuất hiện khoảng cách lớn giữa top dẫn đầu và top phía sau thì khi đó những người bị bỏ quá xa sẽ chán nản và đi tìm 1 sân chơi khác. Thì tại đây, BQT đã làm nên 1 tính năng độc nhất trong giới jx đương đại, tính năng cân bằng cấp độ, ngoài việc giúp cấp độ trong server luôn luôn cân bằng thì cũng mang lại vô số phần thưởng có giá trị khác.

I/ Giới thiệu tính năng: Nhận thưởng và báo danh tại Kim Bài Võ Lâm

1. Giới hạn cấp độ: BQT sẽ giới hạn cấp độ tại các mốc: 99-109-119,...

 Server sẽ mở mốc cấp độ mới khi thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện sau:
    • Đạt đủ 50 người báo danh max cấp (ví dụ server đang giới hạn cấp 99 100%) khi có đủ 50 người BQT sẽ tiến hành mở mốc cấp kế tiếp
    • Hoặc 2 ngày tính từ người đầu tiên báo danh max cấp. <số ngày sẽ thay đổi dựa theo từng mốc level như bảng dưới>

 Thời điểm mở cấp mới: cấp độ mới sẽ được mở ngay vào 17:00 ngày kế tiếp sau khi có đủ 50 người báo danh hoặc vào 17:00 2 ngày sau tính từ ngày người đầu tiên báo danh.

    • Ví dụ: vào ngày thứ 7 có đủ 50 người để mở cấp thì ngày mở cấp sẽ là sau bảo trì của ngày kế tiếp ( 17:00 ngày Chủ Nhật)

2. Giới thiệu về Kinh Nghiệm Thạch

    • Khi đạt mốc tại các cấp độ, quý vị sẽ không thể tiếp tục thăng cấp mà sẽ bắt đầu tích lũy kinh nghiệm để có thể đổi ra Kinh Nghiệm Thạch.

    • Sử dụng KNT nhận được 50 triệu điểm kinh nghiệm.

    • Khi đã đạt cấp độ giới hạn và đã báo danh max cấp - quý vị có thể đổi kinh nghiệm thạch, mỗi 100 triệu điểm kinh nghiệm dư ra sẽ có thể đổi lấy 1 Kinh Nghiệm Thạch (tiêu hao tiền vạn tương ứng với Level xem ở bảng dưới).

    • Ví dụ:

              - Khi đạt cấp 99 và 100% (khi đang giới hạn thì sẽ không thể lên cấp 100) và có hơn 100 triệu điểm kinh nghiệm dư ra thì mới có thể đổi KNT được.

              - Exp của cấp 99 là 251.758.000 => để có thể đổi được KNT quý vị phải đạt cấp 99 và có ít nhất 521.758.000 để có thể đổi ra 1 KNT

    • Số lần đổi KNT trong ngày không giới hạn, tuy nhiên sẽ giới hạn số lượng KNT sử dụng được trong ngày theo từng mốc level

    • Tiền vạn dùng để đổi KNT cũng sẽ thay đổi theo đẳng cấp của nhân vật.

3. Giới hạn sử dụng KNT và giá đổi KNT theo Level:

Đẳng cấp

Số lượng KNT dùng max mỗi ngày

Giá đổi (vạn/ viên) Số ngày sẽ mở cấp tính từ người đầu tiên báo danh 
Dưới 99 4 Không Đổi Được  
99 5 20 vạn/ viên  2
109-119 5 20 vạn/ viên 10
120-129 5 30 vạn/ viên 14
130-139 5 50 vạn/ viên 14
140-149 6 100 vạn/ viên 21
150-159 7 100 vạn/ viên 21
160 trở lên 8 100 vạn/ viên 30

 Diễn giải:

    • Như bảng trên tại thời điểm giới hạn cấp 99 100% sẽ:

              - Tối đa sử dụng 4 KNT/ ngày đối với các nhân vật có Level dưới 99.

              - Đổi 1 KNT sẽ cần 20 vạn lượng/ lần đổi + 100 triệu điểm kinh nghiệm.

II/ Phần thưởng khi báo danh max cấp

 Phần thưởng mốc 99 + 100% kinh nghiệm:

Thứ tự báo danh Phần thưởng
Người báo danh đầu tiên 1 TTK (Boss) + 1 VLMT (Boss)
1 Chiếu Dạ Đầu Đàn (Bảo hộ 2.000 xu)
Người báo danh thứ 2 1.000 xu
1 Chiếu Dạ
Người báo danh thứ 3 500 xu
1 Xích Thố
Người báo danh thứ 4-10 300 xu
 40 Mật Lệnh Sát Thủ - Cực Phẩm (Mỗi hệ 8 cái) 
Người báo danh thứ 11-20  30 Mật Lệnh Sát Thủ - Cực Phẩm (Mỗi hệ 6 cái)
Người báo danh thứ 21-30 20 Mật Lệnh Sát Thủ - Cực Phẩm (Mỗi hệ 4 cái)
Người báo danh thứ 31-50 10 Mật Lệnh Sát Thủ - Cực Phẩm (Mỗi hệ 2 cái)

   

 • Chiếu Dạ Đầu Đàn có thuộc tính:

              - Sinh Lực Tối Đa +300 (có tác dụng ngay cả khi dưới ngựa)

              - Bảo hộ vĩnh viễn 2.000 tiền đồng

              - Chỉ có tại đua top máy chủ và sự kiện

              - Đẳng cấp yêu cầu: 60

 Phần thưởng mốc 109 + 100% kinh nghiệm:

Thứ tự báo danh Phần thưởng
Người báo danh đầu tiên 1 TTK (Boss) + 1 VLMT (Boss)
1 Phi Vân Đầu Đàn (Bảo hộ 3.000 xu)
Người báo danh thứ 2 1 Chiếu Dạ Đầu Đàn
Người báo danh thứ 3 500 xu
1 Chiếu Dạ
Người báo danh thứ 4-10 300 xu
 50 Mật Lệnh Sát Thủ - Cực Phẩm (Mỗi hệ 10 cái) 
Người báo danh thứ 11-20  50 Mật Lệnh Sát Thủ - Cực Phẩm (Mỗi hệ 10 cái)
Người báo danh thứ 21-30 40 Mật Lệnh Sát Thủ - Cực Phẩm (Mỗi hệ 8 cái)
Người báo danh thứ 31-50 30 Mật Lệnh Sát Thủ - Cực Phẩm (Mỗi hệ 6 cái)

Phi Vân Đầu Đàn có thuộc tính:

              - Sinh Lực Tối Đa +400 (có tác dụng ngay cả khi dưới ngựa)

              - Bảo hộ vĩnh viễn 3.000 tiền đồng.

              - Chỉ có tại đua top máy chủ và sự kiện

              - Đẳng cấp yêu cầu: 80

 Phần thưởng mốc 119 + 100% kinh nghiệm:

Thứ tự báo danh Phần thưởng
Người báo danh đầu tiên 1 Bôn Tiêu Đầu Đàn (Bảo hộ 10.000 xu)
100 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Mỗi hệ 20 cái)
Người báo danh thứ 2 1.000 xu
1 Phi Vân
100 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Mỗi hệ 20 cái)
Người báo danh thứ 3 500 xu
1 Chiếu Dạ
100 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Mỗi hệ 20 cái)
Người báo danh thứ 4-10 300 xu
100 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Mỗi hệ 20 cái)
Người báo danh thứ 11-20 100 Mật Lệnh Sát Thủ - Cực Phẩm (Mỗi hệ 20 cái)
Người báo danh thứ 21-30 80 Mật Lệnh Sát Thủ - Cực Phẩm (Mỗi hệ 16 cái)
Người báo danh thứ 31-50 60 Mật Lệnh Sát Thủ - Cực Phẩm (Mỗi hệ 12 cái)

    • Bôn Tiêu Đầu Đàn có thuộc tính:

              - Sinh Lực Tối Đa +500 (có tác dụng ngay cả khi dưới ngựa)

              - Kháng tất cả +5% (có tác dụng ngay cả khi dưới ngựa)

              - Bảo hộ vĩnh viễn 10.000 tiền đồng.

              - Chỉ có tại đua top máy chủ và sự kiện

              - Đẳng cấp yêu cầu: 80

 Phần thưởng mốc 129 + 100% kinh nghiệm:

Thứ tự báo danh Phần thưởng
Người báo danh đầu tiên

 An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên - ngẫu nhiên thuộc tính 
Bôn Tiêu
300 Mật Lệnh Tùy Chọn

Người báo danh thứ 2

1 Nhẫn An Bang ngẫu nhiên - ngẫu nhiên thuộc tính
1.000 xu
1 Phi Vân
200 Mật Lệnh Tùy Chọn

Người báo danh thứ 3 An Bang Điền Thạch Ngọc Bội - ngẫu nhiên thuộc tính
500 xu
200 Mật Lệnh Tùy Chọn
Người báo danh thứ 4-10 300 xu
200 Mật Lệnh Tùy Chọn
Người báo danh thứ 11-20 200 Mật Lệnh Tùy Chọn
Người báo danh thứ 21-30 150 Mật Lệnh Tùy Chọn
Người báo danh thứ 31-50 100 Mật Lệnh Tùy Chọn

 

 Phần thưởng mốc 139 + 100% kinh nghiệm:

Thứ tự báo danh Phần thưởng
Người báo danh đầu tiên

 An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên - ngẫu nhiên thuộc tính 
Bôn Tiêu Đầu Đàn
200 Mật Lệnh Vũ Khí Kim
200 Mật Lệnh Trang Bị Hỏa

Người báo danh thứ 2

1 Nhẫn An Bang ngẫu nhiên - ngẫu nhiên thuộc tính
Phi Vân Đầu Đàn
200 Mật Lệnh Vũ Khí Kim
200 Mật Lệnh Trang Bị Hỏa

Người báo danh thứ 3 An Bang Điền Thạch Ngọc Bội - ngẫu nhiên thuộc tính
Chiếu Dạ Đầu Đàn
100 Mật Lệnh Vũ Khí Kim
100 Mật Lệnh Trang Bị Hỏa
Người báo danh thứ 4-10 300 xu
100 Mật Lệnh Vũ Khí Kim
100 Mật Lệnh Trang Bị Hỏa
Người báo danh thứ 11-20 100 Mật Lệnh Vũ Khí Kim
100 Mật Lệnh Trang Bị Hỏa
Người báo danh thứ 21-30 100 Mật Lệnh Vũ Khí Kim
100 Mật Lệnh Trang Bị Hỏa
Người báo danh thứ 31-50 50 Mật Lệnh Vũ Khí Kim
50 Mật Lệnh Trang Bị Hỏa